สำนักงานใหญ่: 034-468-410-4
ฝ่ายขายและการการตลาด: 0-2136-4802

ประวัติองค์กร

 บริษัทแบนโด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1906 ถือเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมยาง พลาสติกแห่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราได้ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและยังได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ในช่วงหลายปีผ่านมาบริษัทได้ขยายตัวมากกว่า10ประเทศ ในทวีปเอเชีย อเมริกาและยุโรป โดยเป้าหมายของเราคือ การส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ทักษะและความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แม้ว่าในขณะนี้จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 แต่แบนโดยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกในยุคปัจจุบัน

ชื่อบริษัท : บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : สมุทรสาคร – ประเทศไทย
พื้นที่ : 98,000 m2
ก่อตั้ง : เมษายน , 2530
เริ่มผลิต : กรกฎาคม , 2531
ทุน : 177 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น : Bando Japan 100%
พนักงาน : 944 คน (ส.ค. 2564)

บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานฝ่ายขาย
อาคารบางนาธานี กรุงเทพฯ