สำนักงานใหญ่: 034-468-410-4
ฝ่ายขายและการการตลาด: 0-2136-4802

พันธกิจ

สโลแกนของกลุ่มแบนโด
ก้าวไปข้างหน้าคนละก้าว

สโลแกนของ BMT
ร่วมกันท้าทาย มุ่งสู่บริษัทอันดับ 1

กิจกรรมสำหรับนโยบายการบริหาร

○ ส่งเสริมให้มีสถานที่ทำงานปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้วยรากฐานของกิจกรรม 4ส + 2ส และ 5ต
– เพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุในงานและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์

○ สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา
ตามมาตรฐานของเรา

– เพื่อบรรลุเป้าหมายข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นศูนย์

○ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขัน
บนพื้นฐาน SEQDC ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(SEQCD =ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, การส่งมอบและต้นทุน)
– เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจของเรา

○ พัฒนาตลาดใหม่และเจาะตลาดปัจจุบัน
– เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนการขายของเรา