สำนักงานใหญ่: 034-468-410-4
ฝ่ายขายและการการตลาด: 0-2136-4802

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

47/7 หมู่ 4 ถ.บางปลา
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์

034 468 410 - 4

แฟกซ์

034 468 415

สาขากรุงเทพฯ

สำนักงานฝ่ายขายและการตลาด

อาคารบางนาธานี ชั้น 15A2
1/30 ซอยบางนา-ตราด 34
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์

02 136 4802

อีเมล

bmtsales@bandogrp.com