สำนักงานใหญ่: 034-468-410-4
ฝ่ายขายและการการตลาด: 0-2136-4802

TOTAKU ECO SD-AS

 • Japanese Food Sanitation Law certified.
 • Excellent anti-sticking property and superior transportation capability.
 • Light weight and flexible, superior abrasion resistance.
 • ผ่านการรับรองโดยกฏหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการป้องกันการเกาะติดและความสามารถในการลำเลียงดีเยี่ยม
 • น้ำหนักเบาและโค้งงอได้ ทนการเสียดสีได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแคทตาล็อก

Food and Some Chemical /
อาหารและสารเคมีบางชนิด


TOTAKU ECO SD-AS
Usable Temperature Range (°C) = -0 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = -0 ~ 50

 • Japanese Food Sanitation Law certified.
 • Excellent anti-sticking property and superior transportation capability.
 • Light weight and flexible, superior abrasion resistance.
 • ผ่านการรับรองโดยกฏหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติการป้องกันการเกาะติดและความสามารถในการลำเลียงดีเยี่ยม
 • น้ำหนักเบาและโค้งงอได้ ทนการเสียดสีได้ดี


STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ