สำนักงานใหญ่: 034-468-410-4
ฝ่ายขายและการการตลาด: 0-2136-4802

TOTAKU SD-AS

  • Thanks to special soft PVC, excellent anti-static performance. (Refer to Table 2)
  • Excellent transparency and the easiest to check material flow.
  • ผลิตจากพีวีซีอ่อนชนิดพิเศษที่มีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม (โปรดดูตารางที่ 2)
  • ผนังท่อแบบโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้ง่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแคทตาล็อก

Powder and Granule /

ผงและเม็ดเล็ก ๆ


TOTAKU SD-AS
Usable Temperature Range (°C) = -10 ~ 50 / ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) = – 10 ~ 50

  • Thanks to special soft PVC, excellent anti-static performance. (Refer to Table 2)
  • Excellent transparency and the easiest to check material flow.
  • ผลิตจากพีวีซีอ่อนชนิดพิเศษที่มีสมรรถนะการป้องกันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม (โปรดดูตารางที่ 2)
  • ผนังท่อแบบโปร่งใส จึงสามารถตรวจเช็คการไหลของวัสดุได้ง่าย


STANDARD DIMENSIONS & PROPERTIES / ขนาดมาตรฐานและคุณสมบัติ


Table 1 : Special properties of material


Table 2 : Anti-static effect

  • TOTAKU SD-AS and general products are installed into the PVC pelted transport line. Then measure maximum voltage of static electricity
  • TOTAKU SD-AS และผลิตภัณฑ์ทั่วไปจะติดตั้งเข้ากับท่อลำเลียงเม็ดพีวีซี จากนั้นจึงวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของไฟฟ้าสถิต